Wydarzenia historyczne, wielkie postawy i wzorce osobowe w przepowiadaniu Sługi Bożego Jana Pawła II podczas jego pielgrzymek do Ojczyzny

Studia Sandomierskie : teologia, filozofia, historia, Tom 17, Numer 1/2 (2010) s. 223-238
Mariusz Telega

 

do góry