Interpretacja wspólnych cytatów z Ksiąg prorockich w Ewangeliach synoptycznych

Studia Sandomierskie : teologia, filozofia, historia, Tom 17, Numer 3 (2010) s. 47-75
Dariusz Adamczyk

 

do góry