Ewangeliczne błogosławieństwa w egzegezie Jana Pawła II

Studia Sandomierskie : teologia, filozofia, historia, Tom 17, Numer 3 (2010) s. 87-109
Beata Wójtowicz

 

do góry