Wykaz prac magisterskich obronionych w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II przez diakonów Wyższego Seminarium Duchownego w Sandomierzu w 2010 roku

Studia Sandomierskie : teologia, filozofia, historia, Tom 17, Numer 3 (2010) s. 153-154
Jan Biedroń

 

do góry