Potrzeby i możliwości badań szkolnej edukacji historycznej w Polsce Ludowej

Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Historia, Tom 23 (198) (1989) s. 131-133
Kazimierz Stachura

 

do góry