Rozwój organizacyjny PZPR w województwie pomorskim (bydgoskim) w latach 1948-1975

Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Historia, Tom 15 (102) (1978) s. 87-118
Ryszard Sudziński

 

do góry