Fotoreporter komunizmu

Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej, Tom 4, Numer 11(46) (2004) s. 79-91
Chris Niedenthal

 

do góry