Michał Kubeszewski, rektor Szkoły Wydziałowej Sandomierskiej i jego wnuk - Sewer Maciejowski

Studia Sandomierskie : teologia, filozofia, historia, Tom 3 (1982) s. 481-492
Zdzisława Królikowska

 

do góry