"Od poznania do epifanii. (O poezji opisowej Leśmiana)", Michał Głowiński, "Roczniki Humanistyczne KUL", t.XXIV, z.1, Lublin 1978 : [recenzja]

Biuletyn Polonistyczny, Tom 21, Numer 4 (70) (1978) s. 180
Włodzimierz bo , Michał Głowiński (aut. dzieła rec.)

 

do góry