"Grodzisko Dolne, stanowisko 22 - wielokulturowe stanowisko nad dolnym Wisłokiem. Część I. Od epoki kamienia do wczesnej epoki żelaza [Grodzisko Dolne, Fst. 22 - multikulturelle Fundstelle an dem unteren Lauf des Flusses Wisłok. Teil I - von der Steinzeit bis zur frühen Eisenzeit", Sylwester Czopek, Rzeszów 2007 : [recenzja]

Sprawozdania Archeologiczne, Tom 60 (2008) s. 487-497
Marcin Ignaczak , Sylwester Czopek (aut. dzieła rec.)

 

do góry