Relacja badacz-badany - problemy metodologiczne i etyczne : (na marginesie badań nad życiem codziennym w domach pomocy społecznej)

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica, Numer 26 (1996) s. 199-205
Jolanta Lisek-Michalska

 

do góry