Zastosowanie nagrania magnetofonowego i wywiadu o wywiadzie w analizie wywiadu kwestionariuszowego

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica, Numer 20 (1990) s. 87-115
Jolanta Lisek-Michalska

 

do góry