Kontrakt spółki jako alternatywna dla pożyczki morskiej forma prawna finansowania handlu morskiego

Zeszyty Prawnicze, Tom 10, Numer 2 (2010) s. 61-91
Zuzanna Benicasa

 

do góry