Wybór i objęcie urzędu przez cenzorów w starożytnym Rzymie

Zeszyty Prawnicze, Tom 10, Numer 2 (2010) s. 113-128
Anna Tarwacka

 

do góry