Zbycie rzeczy ruchomej obciążonej zastawem skarbowym : (zagadnienia wybrane)

Zeszyty Prawnicze, Tom 10, Numer 2 (2010) s. 183-197
Grzegorz Jędrejek

 

do góry