"Waiguo ji Gang-Ao-Tai Xingzheng Susong Zhidu [The Administrative Litigation System in Foreign Countries and Hongkong, Macao, Taiwan District]", red. Xue Gangling, Beijing 2006 : [recenzja]

Zeszyty Prawnicze, Tom 10, Numer 2 (2010) s. 341-345
Marek Brzeski , Xue Gangling (aut. dzieła rec.)

 

do góry