Bohater zbiorowy w twórczości heroicznej Samuela Twardowskiego

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica, Tom 6 (2003) s. 43-66
Michał Kuran

 

do góry