Inkubatory przedsiębiorczości jako forma wspierania małych i średnich przedsiębiorstw w wybranych krajach

Ekonomia Międzynarodowa, Numer 1 (2010) s. 26-37
Krzysztof Świeszczak

 

do góry