Wsparcie internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw przez podmioty dyplomacji ekonomicznej i handlowej

Ekonomia Międzynarodowa, Numer 1 (2010) s. 38-49
Magdalena Sobczak

 

do góry