Etos wodza w twórczości Samuela Twardowskiego

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica, Tom 7, Numer 1 (2005) s. 65-96
Michał Kuran

 

do góry