"Chorągiew sauromatcka w Wołoszech" Marcina Paszkowskiego jako przykład epickich nowin poświęconych batalii chocimskiej z 1621 roku

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica, Tom 10 (2008) s. 21-44
Michał Kuran

 

do góry