"Bitwa wołoska" Krzysztofa Poradowskiego - zmagania mołdawskie Samuela Koreckiego i Michała Wiśniowieckiego oraz klęska książąt pod Sasowym Rogiem w roku 1616

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica, Tom 12 (2009) s. 13-41
Michał Kuran

 

do góry