"Czymże jest więc czas?..."

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica, Numer 27 (1998) s. 177
Augustyn Aureliusz

 

do góry