XIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa z Geografii Politycznej nt. "Wschodni wymiar zjednoczonej Europy", Chełm-Łuck, 12-14 września 2012 r.

Studia z Geografii Politycznej i Historycznej, Tom 1 (2012) s. 275-278
Łukasz Musiaka

 

do góry