Święty Aleksy na scenie pijarskiego kolegium w Górze Kalwarii

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica, Tom 13 (2010) s. 67-75
Małgorzata Mieszek

 

do góry