Metodologiczna refleksja nad badaniami pamięci zbiorowej : próba wstępnego ujęcia problemu na przykładzie rozważań Jeffreya Olicka, Wulfa Kansteinera oraz Alona Confino

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica, Numer 42 (2012) s. 63-82
Joanna Gubała

 

do góry