Efekt sytuacji komnunikacyjnej? Wyniki badania mierzącego wpływ kontekstu komunikacyjnego pomiaru ilościowego na odpowiedzi respondentów

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica, Numer 42 (2012) s. 161-183
Natalia Hipsz

 

do góry