Istota oraz typologia peryfraz wywodzących się z Pisma świętego lub nawiązujących do wydarzeń, postaci i przedmiotów biblijnych (na materiale wybranym ze „Słownika peryfraz, czyli wyrażeń omownych" Mirosława Bańki)

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica Rossica, Tom 2 (2006) s. 83-102
Violetta Machnicka

 

do góry