Wyobrażenia związane z pojęciem "сердце" w świetle rosyjskich frazeologizmów

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica Rossica, Tom 2 (2006) s. 121-132
Agata Piasecka

 

do góry