Ideał życia zakonnego według metropolity Andrzeja Szeptyckiego

Saeculum Christianum : pismo historyczne, Tom 9, Numer 1 (2002) s. 127-142
Adam Kubasik

 

do góry