Cerkiew unicka na Ukrainie na rozdrożu między okupacją niemiecką i sowiecką (1942-1976) w listach pasterskich kardynała Josyfa Slipija

Saeculum Christianum : pismo historyczne, Tom 14, Numer 2 (2007) s. 239-254
Adam Kubasik

 

do góry