Music and emotions = Muzyka a emocje

Avant : pismo awangardy filozoficzno-naukowej, Tom 4, Numer 3 (2013) s. 175-196, 327-349
Piotr Przybysz , Ewa Bodal (tł.), Nelly Strehlau (tł.)

 

do góry