Podstawy biblijne odnowy współczesnej rodziny w "Liście do Rodzin" Jana Pawła II

Studia nad Rodziną, Tom 13, Numer 1-2 (24-25) (2009) s. 11-28
Leonard Pawlak

 

do góry