Percepcja postaw rodzicielskich a poziom poczucia bezpieczeństwa u młodzieży polkiej mieszkającej na Litwie

Studia nad Rodziną, Tom 14, Numer 1-2 (26-27) (2010) s. 165-178
Olga Narvoiš, Stanisława Tucholska

 

do góry