Realizacja polityki prorodzinnej przez samorządy w Polsce w latach 1989-2009 : komunikat z badań

Studia nad Rodziną, Tom 14, Numer 1-2 (26-27) (2010) s. 231-252
Barbara Wierzbicka

 

do góry