Spór o autorstwo "Sarmatiae Europae descriptio" a działalność translatorska Marcina Paszkowskiego

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica, Tom 14, Numer 2 (2011) s. 9-23
Michał Kuran

 

do góry