Między fantastyką i aluzją : SOCIAL FICTION jako kryptopolityczny nurt polskiej literatury lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XX wieku

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica, Tom 14, Numer 2 (2011) s. 178-191
Adam Mazurkiewicz

 

do góry