Dante jako filozof : sześćsetną rocznicę zgonu poety

Przegląd Teologiczny : kwartalnik naukowy, Tom 2 (1921) s. 193-212
Kazimierz Wais

 

do góry