O beneficjach kościelnych

Przegląd Teologiczny : kwartalnik naukowy, Tom 2 (1921) s. 246-267
Józef Kawiński

 

do góry