"Katecheza dorosłych”, red. K. Misiaszek, J. Stala, Tarnów 2009 : [recenzja]

Studia nad Rodziną, Tom 14, Numer 1-2 (26-27) (2010) s. 285-289
Elżbieta Osewska , K. Misiaszek (aut. dzieła rec.), Józef Stala (aut. dzieła rec.)

 

do góry