„Rodzina drogą Kościoła. Księga Jubileuszowa na 25-lecie posługi pasterskiej Biskupa Łomżyńskiego Stanisława Stefanka TChr”, red. M. Ozorowski, W. Nowacki, Łomża 2005 : [recenzja]

Studia nad Rodziną, Tom 14, Numer 1-2 (26-27) (2010) s. 289-292
Józef Stala , Mieczysław Ozorowski (aut. dzieła rec.), W. Nowacki (aut. dzieła rec.)

 

do góry