Opis życia Kajetana Morykoni, rektora Szkoły Wojewódzkiej Płockiej : autobiografia

Rocznik Towarzystwa Naukowego Płockiego, Tom 2 (1930/1931) s. 163-170
Kajetan Morykoni

 

do góry