Prezydent Republiki Słowackiej - pozycja i charakterystyka

Studia i Prace Kolegium Ekonomiczno-Społecznego, Tom 6 (2004) s. 53-72
Bogusław Pytlik

 

do góry