Zarządzanie kapitałem ludzkim a konkurencyjność firmy

Journal of Management and Business Administration. Central Europe, Numer 2 (1999) s. 31-32
Bogdan Wawrzyniak, Redakcja

 

do góry