"Przygody Tęczy" – roczny plan pracy wychowawczo-dydaktycznej przedszkola opracowany na podstawie opowiadania Massimo Sardiego "L’Arcobalena"

Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce : kwartalnik dla nauczycieli , Numer 3 (2012) s. 77-93
Barbara Surma

 

do góry