Teoretyczne założenia kształtowania postawy twórczej dzieci w wieku przedszkolnym = Theoretical assumptions shaping creative attitude in preschool children

Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce : kwartalnik dla nauczycieli , Numer 4 (2012) s. 13-28
Barbara Surma

 

do góry