Inwestor instytucjonalny jako akcjonariusz mniejszościowy - ważne wyzwanie dla nadzoru korporacyjnego

Problemy Zarządzania, Tom 1, Numer 1 (2003) s. 100-112
Izabela Koładkiewicz

 

do góry