Rynkowe oraz organizacyjne uwarunkowania procesów innowacyjnych

Problemy Zarządzania, Tom 2, Numer 1 (2004) s. 53-61
Krzysztof Łobos

 

do góry