Jakie są perspektywy wzrostu innowacyjności w krajach posocjalistycznych

Problemy Zarządzania, Tom 2, Numer 1 (2004) s. 97-110
Stefan Kwiatkowski

 

do góry