Zaangażowane badania jakościowe

Problemy Zarządzania, Tom 12, Numer 1 (2014) s. 9-17
Jerzy Kociatkiewicz, Monika Kostera

 

do góry